Polityka prywatności

Zaangażowanie Fontanot Shop w ochronę prywatności.

Fontanot Shop dąży do utrzymania zaufania wśród swoich użytkowników, w związku z czym prowadzi opisaną poniżej politykę prywatności, aby chronić dane osobowe udostępniane mu w trybie online. By ułatwić odnalezienie informacji na temat naszej polityki prywatności, zasady te są dostępne na naszej stronie głównej, jak również za każdym razem, gdy wymagane jest podanie informacji umożliwiających identyfikacje personalną. Pytania związane z niniejszą polityką należy kierować na adres info@fontanotshop.com.

Jakie dane gromadzimy? W jaki sposób je wykorzystujemy?

Fontanot Shop pozyskuje informacje na kilka sposobów z wielu różnych powodów. Niektóre dane osobowe gromadzone są w momencie, gdy użytkownik zwraca się z prośbą o wysłanie katalogu. Należy wówczas podać imię i nazwisko, adres dostawy, numer telefonu (opcjonalnie) oraz adres e-mail. W przypadku prośby o umożliwienie pobrania katalogu lub cennika należy podać adres e-mail. Przy składaniu zamówienia w Fontanot Shop gromadzimy imię i nazwisko użytkownika, jego adres rozliczeniowy, adres dostawy, dane karty kredytowej, numer telefonu i faksu oraz adres e-mail.
Poza adresami e-mail informacje podawane przez użytkownika przy składaniu zamówienia lub przesyłaniu prośby o katalog są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji danego zamówienia i/lub spełnienia prośby użytkownika. Poza adresami e-mail informacje o innych osobach podawane przez użytkownika przy składaniu zamówienia są wykorzystywane wyłącznie w celu wysłania produktu i potwierdzenia dostawy. Podane przez użytkownika adresy e-mail mogą zostać użyte jedynie w celu wysłania informacji o ofertach specjalnych w Fontanot Shop. Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania ofert specjalnych, klikając na link dezaktywujący umieszczony we wszystkich wiadomościach ze specjalnymi ofertami lub pisząc na adres info@fontanotshop.com i podając adres e-mail, który użytkownik chce wypisać z listy subskrybentów. Używamy zwrotnych adresów e-mail w korespondencji, aby odpowiadać na wiadomości, które otrzymujemy.

Czy pozyskane przez nas dane będą ujawniane innym podmiotom?

Fontanot Shop nie sprzedaje, nie wymienia ani nie użycza danych osobowych użytkowników innym podmiotom. Wykorzystujemy dane osobowe wyłącznie w celu realizacji zamówienia i/lub spełnienia prośby użytkownika bądź aby wysyłać informacje o ofertach specjalnych w Fontanot Shop.

W jaki sposób Fontanot Shop chroni dane klientów?

Przy składaniu zamówienia oferujemy skorzystanie z bezpiecznego serwera. Oprogramowanie SSL szyfruje wszystkie dane przed przesłaniem ich do nas. Ponadto wszystkie gromadzone przez nas dane klientów są chronione przed dostępem osób nieuprawnionych. Gdy użytkownik zwraca się z prośbą o bezpłatny katalog (imię i nazwisko oraz adres dostawy), pozyskane wówczas informacje są przesyłane przez niezabezpieczony serwer. W takiej sytuacji Fontanot Shop w dalszym ciągu stosuje odpowiednie praktyki branżowe, wykorzystując przykładowo zapory sieciowe, aby zachować poufność informacji użytkowników.
Aby zapobiec nieuprawnionemu dostępowi, zapewnić poprawność danych oraz właściwe wykorzystanie informacji, wdrożyliśmy odpowiednie procedury fizyczne, elektroniczne i administracyjne w celu ochrony i zabezpieczenia informacji, które gromadzimy w trybie online.

Co jeszcze należy wiedzieć?

Należy mieć na uwadze, że za każdym razem, gdy użytkownik dobrowolnie ujawnia swoje dane osobowe przez Internet —
na przykład na tablicach ogłoszeń, za pomocą wiadomości e-mail lub na czacie —
dane te mogą zostać pozyskane i wykorzystane przez innych. Ponadto zasady polityki prywatności na innych stronach internetowych mogą się od siebie różnić. Nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki dotyczące prywatności lub zawartość innych stron internetowych, do których łącza zamieszczamy na stronie Fontanot Shop.
Mówiąc krótko, jeśli użytkownik podaje przez Internet dane osobowe, które są dostępne dla innych, może otrzymać drogą zwrotną niepożądane wiadomości od osób trzecich. Użytkownik jest ostatecznie odpowiedzialny za zachowanie poufności swoich danych osobowych w zakresie, w jakim uzna to za stosowne. Zalecamy ostrożność i zachęcamy do zadawania pytań przed ujawnieniem swoich danych osobowych innym.

Zgoda użytkownika

Korzystanie z niniejszej strony internetowej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na gromadzenie i używanie wspomnianych informacji przez Fontanot Shop. W przypadku wprowadzenia zmian w polityce prywatności zostaną one opublikowane na tej stronie, aby udostępnić użytkownikom informacje o gromadzonych przez nas danych, sposobie ich wykorzystania i okolicznościach pozwalających nam na ich ujawniane.

Szczególna uwaga dotycząca prywatności dzieci

Bezpieczeństwo dzieci jest dla nas bardzo ważne. Przed wysłaniem komukolwiek danych osobowych przez Internet dzieci powinny zawsze zapytać rodzica lub opiekuna o zgodę. Fontanot Shop nie gromadzi ani nie przechowuje na swojej stronie internetowej informacji od użytkowników, o których wiadomo, że są niepełnoletni.

Kontakt

W przypadku innych pytań lub wątpliwości dotyczących niniejszych zasad prywatności prosimy o kontakt pod adresem e-mail info@fontanotshop.com.

Niniejsza polityka prywatności określa, w jaki sposób pl.fontanotshop.com wykorzystuje i chroni dowolne informacje, jakie użytkownicy przekazują pl.fontanotshop.com podczas korzystania z niniejszej strony internetowej. pl.fontanotshop.com przywiązuje dużą wagę do ochrony prywatności użytkowników. W przypadku prośby o podanie określonych informacji umożliwiających identyfikację użytkownika w trakcie jego wizyty na stronie może on być pewny, że dane te zostaną wykorzystane zgodnie z niniejszym oświadczeniem o prywatności. pl.fontanotshop.com może okresowo dokonywać zmian w niniejszej polityce, aktualizując dane na stronie. Zachęcamy do regularnego sprawdzania treści umieszczanych na stronie w celu zapoznania się z najbardziej aktualną wersją.

Gromadzone informacje

Możemy gromadzić następujące informacje:

  • imię i nazwisko
  • dane kontaktowe, w tym adres e-mail
  • dane demograficzne, takie jak kod pocztowy, preferencje i zainteresowania
  • inne informacje związane z badaniami opinii klientów i/lub ofertami

Aby uzyskać wyczerpującą listę gromadzonych przez nas plików cookie, zobacz sekcję Lista gromadzonych plików cookie section.

Sposób wykorzystania gromadzonych informacji

Wyżej wymienione informacje są nam potrzebne celem zrozumienia potrzeb użytkowników i zapewnienia usług na wyższym poziomie, w szczególności zaś potrzebujemy ich do następujących celów:

  • Wewnętrzna rejestracja danych.
  • Informacje mogą zostać wykorzystane celem ulepszenia naszych produktów oraz usług.
  • Korzystając z podanego adresu e-mail, możemy okresowo przesyłać wiadomości promujące nowe produkty, specjalne oferty lub inne informacje, które według nas mogą zainteresować użytkownika.
  • Posiadane informacje możemy niekiedy wykorzystywać w celu skontaktowania się z użytkownikiem ze względu na badania rynkowe. Kontakt z użytkownikiem możemy nawiązać poprzez e-mail, faks, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty. Informacje mogą również posłużyć do dostosowania strony internetowej do zainteresowań użytkownika.

Bezpieczeństwo

Dbamy o zapewnienie pełnego bezpieczeństwa danych osobowych. Aby zapobiec nieuprawnionemu dostępowi, zapewnić poprawność danych oraz właściwe wykorzystanie informacji, wdrożyliśmy odpowiednie procedury fizyczne, elektroniczne i administracyjne w celu ochrony i zabezpieczenia informacji pozyskiwanych w trybie online.

Korzystanie z plików cookie

Cookie jest niewielkim plikiem, który prosi o zezwolenie na umieszczenie go na dysku twardym komputera użytkownika. Po zaakceptowaniu plik cookie jest dodawany i pomaga analizować ruch w sieci lub informuje o odwiedzeniu konkretnej strony internetowej. Pliki cookie umożliwiają aplikacjom sieciowym spersonalizowane reagowanie na aktywność użytkownika. Aplikacja sieciowa może dostosować operacje do potrzeb i preferencji użytkownika poprzez gromadzenie i zapamiętywanie informacji o preferencjach.

Używamy plików cookie rejestru ruchu w sieci w celu ustalenia, które strony są odwiedzane. Pomaga to w analizie danych na temat ruchu na stronach internetowych i w udoskonalaniu naszej strony pod kątem potrzeb i preferencji użytkownika. Informacje te służą wyłącznie do analiz statystycznych. Dane są następnie usuwane z systemu.

Pliki cookie pomagają w kreowaniu treści stron internetowych bardziej dopasowanych do preferencji użytkownika poprzez umożliwienie monitorowania przydatnych i nieprzydatnych dla niego stron. Pliki cookie w żaden sposób nie udostępniają zasobów komputera ani informacji na temat użytkownika innych niż te, które użytkownik nam przekazał. Użytkownik może akceptować lub odrzucać pliki cookie. Większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje pliki cookie, jednak użytkownik ma zazwyczaj możliwość modyfikacji ustawień pod kątem odrzucania plików cookie. Może to utrudniać pełne wykorzystywanie zasobów umieszczonych na stronie internetowej.

Łącza do innych stron internetowych

Nasza strona internetowa może zawierać łącza do innych stron. Po kliknięciu takiego łącza w celu opuszczenia naszej strony użytkownik powinien pamiętać, że nie mamy kontroli nad innymi stronami internetowymi. Dlatego też nie możemy odpowiadać za ochronę i prywatność informacji podawanych przez użytkownika w trakcie wizyty na takich stronach. Niniejsze oświadczenie o prywatności nie dotyczy innych stron internetowych. Należy postępować ostrożnie i zapoznać się z oświadczeniem o prywatności odnoszącym się do danych stron.

Zarządzanie danymi osobowymi

Istnieje możliwość ograniczenia pozyskiwania i wykorzystywania danych osobowych następującymi metodami:

  • za każdym razem, gdy użytkownik jest proszony o wypełnienie formularza na stronie, należy poszukać pola umożliwiającego zaznaczenie opcji, w której nie wyraża on zgody na wykorzystywanie informacji do celów marketingowych
  • jeżeli użytkownik zgodził się wcześniej na wykorzystywanie danych do celów marketingowych, może w każdej chwili zmienić zdanie, informując nas o tym pisemnie lub wysyłając wiadomość e-mail na adres info@fontanotshop.com

Nie sprzedajemy, nie rozprowadzamy ani nie udostępniamy danych osobowych stronom trzecim, chyba że otrzymaliśmy odpowiednie upoważnienie ze strony użytkownika lub jest to wymagane przepisami prawa. Pod warunkiem uzyskania zgody użytkownika możemy wykorzystywać jego dane osobowe w celu wysyłania informacji promocyjnych dotyczących stron trzecich, które naszym zdaniem mogą być dla niego interesujące.

W ramach ustawy o ochronie danych z 1998 r. użytkownik może wystąpić z prośbą o udostępnienie przechowywanych przez nas danych na jego temat. Pobierana będzie wówczas niewielka opłata. Jeśli użytkownik chciałby otrzymać kopię przechowywanych informacji go dotyczących, prosimy o kontakt pod adresem: Albini & Fontanot S.p.A. Via P. Paolo Pasolini, 6 47853 Cerasolo Ausa (RN) Italia T. +39 0541.906.111 F. +39 0541.906.124.

Jeżeli użytkownik uważa, że posiadane przez nas informacje na jego temat są nieprawidłowe lub niekompletne, prosimy o kontakt pisemny lub na podany wyżej adres e-mail w możliwie najszybszym terminie. Niezwłocznie przystąpimy do poprawienia wszelkich nieprawidłowych informacji

Lista gromadzonych plików cookie

Poniższa tabela zawiera listę gromadzonych przez nas plików cookie oraz informacje, jakie przechowują.

Nazwa pliku COOKIE Opis pliku COOKIE
CART Informacje o produktach w koszyku.
CATEGORY_INFO Przechowuje informacje o kategoriach i przyspiesza działanie strony.
COMPARE Lista produktów do porównania.
CURRENCY Preferowana waluta
CUSTOMER Zaszyfrowany identyfikator klienta.
CUSTOMER_AUTH Informacja o zalogowaniu do sklepu.
CUSTOMER_INFO Informacja o przynależności klienta do grup.
CUSTOMER_SEGMENT_IDS Identyfikator segmentu klienta
EXTERNAL_NO_CACHE Znacznik określający wyłączenie pamięci podręcznej.
FRONTEND ID sesji na serwerze.
GUEST-VIEW Pozwala niezarejestrowanym klientom na edycję zamówień.
LAST_CATEGORY Ostatnio odwiedzona kategoria.
LAST_PRODUCT Ostatnio oglądany produkt.
NEWMESSAGE Informacja o odebraniu nowych wiadomości.
NO_CACHE Wskazanie o zezwoleniu na używanie pamięci podręcznej.
PERSISTENT_SHOPPING_CART Link do informacji o koszyku zakupów i historii zakupów.
POLL Identyfikatory ankiet, w których użytkownik brał udział.
POLLN Informacja o ankietach, na które użytkownik oddał głos.
RECENTLYCOMPARED Ostatnio porównywane produkty.
STF Informacja o produktach zarekomendowanych znajomym.
STORE Wybrany wygląd sklepu lub język sklepu.
USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE Wskazanie, czy użytkownik zgodził się na wykorzystanie plików cookie.
VIEWED_PRODUCT_IDS Ostatnio przeglądane produkty.
WISHLIST Zaszyfrowana lista produktów dodanych do listy życzeń.
WISHLIST_CNT Liczba pozycji w liście życzeń.